Kotlíková dotace v Královehradeckém kraji

Královehradecký kraj kotlíková dotaceKrálovehradeckému kraji bylo v I. výzvě přiděleno v programu Kotlíková dotace 200 mil. Kč na výměnu neekologických kotlů. Dne 8. 12. 2015 proto zveřejnil podmínky, za kterých bude přijímat žádosti a následně rozdělovat kotlíkové dotace.

Stejně jako v jiných krajích, musí žadatel splňovat obecné podmínky pro získání dotace. Ty specifické stanovil Krajský úřad Královehradeckého kraje následovně:

 

Termíny příjmu žádostí

V I. výzvě je možno v Královehradeckém kraji podávat žádosti od 11. 1. 2016 do 30. 6. 2016. Překročí-li celkový objem žádostí částku 200 mil. Kč, bude příjem žádostí zastaven.

Příjem žádostí kotlíková dotace Královehradecký kraj 2016

Elektronicky či písemně?

Královehradecký kraj připravil pro své občany možnost podat žádost elektronicky i písemně.

1.)  Písemně

 • osobně předat na podatelně Krajského úřadu nebo
 • zaslat poštou na Krajský úřad

Krajský úřad se nachází na adrese Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

2.)  Elektronicky

Prostřednictvím aplikace DOTIS. V případě elektronického podání je možná oprava žádosti. Do 10 dní od podání Vás navíc kraj informuje o formální správnosti žádosti.

Formuláře ke stažení:

Soubory pochází z webových stránek Královehradeckého kraje. Jsou určeny pro Kotlíkovou dotaci v roce 2016.

Co obsahuje kompletní žádost?

Kromě úplného vyplnění a podpisu energetického speciality u mikroenergetických opatření nebo PENB (energetický štítek u budov do energetické třídy C) je nutné dodat tyto přílohy:

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
 • popis vhodnosti mikroenergetických opatření nebo PENB (vyžaduje objednat energetického specialistu)
 • prohlášení o používaných palivech
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu domu k realizaci nového zdroje a mikroenergetické opatření
 • písemný souhlas druhého z manželů k realizaci nového zdroje a mikroenergetického opatření v rámci společného jmění manželů
 • písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází

Výplata peněz

Dotace se budou vyplácet po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dodání všech podkladů stanovených krajem. Mezi tyto doklady patří:

 • fotodokumentace starého i nového kotle
 • fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatřenís
 • potvrzení o likvidaci starého kotle
 • účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury), která musí být označena číslem a názvem projektu
 • protokol o uvedení nového zdroje do provozu (revizní zpráva)
 • kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem tepelného zdroje

Dotačně zvýhodněné oblasti

Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dostanou o 5 % větší dotaci na všechny akceptovatelné zdroje tepla. V Královehradeckém kraji jsou dotačně zvýhodněny tyto obce: Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Chcete se ucházet o kotlíkovou dotaci v Královehradeckém kraji? K žádosti je nutný PENB nebo návrh mikroenergetického opatření, které Vám zajistí naši energetičtí specialisté. Kontaktujte nás.

 

objednat specialistu

3 cesty k dotaci

Kotlíkovou dotaci získáte pouze při splnění parametrů. Zde jsou tři varianty pro každého.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)

4.900 Kč

 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • použitelný k prodeji/pronájmu
 • Energetický tip!
 • přehled o náročnosti budovy

Zjistit více

MIKROENERGETICKÁ OPATŘENÍ

3.390 Kč

 • vyhodnocení budovy
 • návrh mikroenerg. opatření
 • vyplnění přílohy žádosti
 • oprávnění en. specialisty

Zjistit více

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • PENB nebo návrh opatření
 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více